O Prazelenině

Pěstování zeleniny uprostřed města je myšlenka stará jako města sama. V současné době se toto tzv. urban gardening čili pěstování potravin přímo v městské krajině znovu oživuje ve formě komunitních zahrad, zahrad na zelených střechách i balkonech jednotlivců v mnoha světových velkoměstech od Londýna přes New York až po Melbourne. I v našich podmínkách má svou historii, a to především v podobě zahrádkářských kolonií.

Projekt komunitní zahrady Prazelenina funguje od roku 2012 a nabízí lokální městské komunitě zahradníků, do které je zván a vítán každý, kdo touží pěstovat plodiny i mezilidské vztahy, odpočinek s lopatkou a hrabičkami v ruce, možnost potkávat se se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi.

Studenti, prodavačky, lidé na mateřské, lidé v důchodu, manažeři, učitelé, lékaři i vojáci. Tito všichni a mnozí další si spolu s námi mohou během sezóny vypěstovat svoji vlastní zeleninu a trávit společné chvíle na zahradě. Prazelenina zajištúje základní zázemí, jako je místo, záhony, zemina, nářadí a voda. Na další podobě a vývoji komunitního zahradničení se lidé okolo zahrady podí společně.

Místem realizace projektu jsou Holešovice, čtvrť s nepopiratelným kouzlem minulosti i velkým potenciálem budoucnosti. Městská část s výjimečným geniem loci – industriální čtvrť postupně se transformující do vyhledávané residenční oblasti. Prazelenina zde zaplnila životem v městském prostoru doposud hluché, prostor u odtahového parkoviště přímo u Vltavy. Pěstuje se kousek od domova v duchu doporučení Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN.

V rámci zahrady pro pěstitele i veřejnost funguje kavárna v maringotce, pískoviště, hřiště na pétanque či kubb a další občasný doprovodný program pro děti a dospělé.

Nevěříte, že máte moc ovlivnit dění kolem nás? Odhodlejme se namísto pasivní kritiky velkého světa k aktivní účasti na dění kolem nás. Proč zrovna městské pěstitelství?

  1. Protože plodiny, které si sami vypěstujeme, nám budou víc chutnat, a navíc nás nebude tížit svědomí, že je někdo za námi vezl stovky kilometrů z plantáží, kde pracují novodobí otroci.
  2. Protože se nebudeme muset bát škodlivých pesticidů, herbicidů nebo genetických modifikací. Protože pomůžeme rozšířit městskou zeleň a oživit místní kulturu.
  3. Protože dáme urbanistům jasně najevo, jak chceme ve městě žít. Protože ukážeme cestu dalším lidem.
  4. Protože nás to bude bavit.

Zapojte se, nebojte se!

Komunitní zahradu Prazelenina založili v roce 2012 Matěj Petránek a Jiří Novák.

V roce 2013 vzniklo občanské sdružení Prazelenina, které nyní komunitní zahradu Prazelenina (pěstitelský klub s kavárnou) provozuje.

Zde je pár článků a TV spot o nás:

idnes.cz

denik.cz

penize.cz

citybee.cz

blesk.cz

Česká televize